Välj rätt stav

Det är mycket vanligt att man väljer att montera en stav på sitt knivskaft. Det

Beställning av träblock

En del av de trämaterial vi säljer kapar vi själva och köper då in större

Välj rätt: Bolster vs Parerskydd

Bolster är en bricka man placerar mellan knivbladet och knivskaftet. Hela bolstrets undersida sitter alltid

Välj rätt bolster från Lauri

Det finns många knivblad, bolster och parerskydd av olika slag från Lauri. Vad skiljer dem

Välj rätt träskaft

Om du ska tillverka en egen kniv eller byta ut ett befintligt knivskaft och bestämt

Välj rätt material till knivskaftet

Fulltångekniv Till fulltångeknivar passar de flesta knivhandtagsmaterial som säljs i skalor, vi rekommenderar dock inte