Köpinformation

Köpet

Vid beställning träffas avtal om köp först när Knivmaterial.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Knivmaterial.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter till dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vill du ha ett kvitto eller följesedel kan du be om ett när du genomför din order i kommentarsfältet. Vid godkännande av köpvillkoren går du med på att din e-postadress används för utskick av våra nyhetsbrev.

Utlandsbeställningar

Vi vänder oss i första hand till svenska kunder. Bor du inte i Sverige, ta kontakt med oss via e-post så tar vi fram en lösning: [email protected]

Sweden are our main customer target. Don't you live in Sweden, contact us trough e-mail so we cab discuss a solution: [email protected]

Pris

I priserna ingår moms.

Frakt

Inom Sverige

Inom Sverige är det fri frakt på alla beställningar. All frakt sker via posten och Dhl. Vi skickar beställningar varje vardag.

Utanför Sverige

Vi vänder oss i första hand till svenska kunder. Bor du inte i Sverige, ta kontakt med oss via e-post så tar vi fram en lösning: [email protected]

Sweden are our main customer target. Don't you live in Sweden, contact us trough e-mail so we cab discuss a solution: [email protected]

Betalningsvillkor

Betalning via Svea Ekonomi

Knivmaterial.se erbjuder all betalning via Svea Ekonomi (faktura, kortbetalning, delbetalning med flera). Faktura och kortbetalning kostar inget extra för kunden.

Betalningstiden på faktura är alltid minst 14 dagar från fakturadatum.

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Butiken överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas.

Kortbetalning

Kortbetalning sker endast via Svea. Inga extra kostnader för kunden.

Bankbetalning

Bankbetalning sker via Svea. Inga extra kostnader för kunden.

Leveranser 

Varor som finns i lager skickas normalt 1-2 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din betalning. Leveransen för Posten tar normalt 1-2 arbetsdagar och för Dhl 1-4 arbetsdagar.

I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Den informationen hittar du vid rubriken Tillgänglighet som varje produkt är försedd med. Vi upplyser kunderna om den beräknade leveranstiden om det inte redan står under Tillgänglighet. Leveranstider utanför Sverige är oftast 1-2 dagar längre än leveranstider inom Sverige.

Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

Transportrisken 

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig (kunden). Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.Kontakta då oss på e-postadress: [email protected]

Ångerrätt och Öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/Öppet köp står kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-postadressen: [email protected] inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Knivmaterial.se följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Återbetalningar 

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/